VVE BEHEER

Vele panden worden gesplitst in appartementsrechten. Dat brengt kennis van zaken met zich mee omtrent splitsingsakte, splitsingstekeningen, huishoudelijk reglement, onderhoud en wettelijke regelgeving die betrekking hebben op een VvE. Een professionele partij is hierbij onmisbaar.
Pronk Beheer is hierin de geschikte partner om u bij te staan.


Algemene ledenvergadering

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waarbij alle leden van de vereniging bijeenkomen om diverse zaken te behandelen zoals het vaststellen van de begroting en de servicekosten. Indien u punten op de agenda wilt zetten, kunt u dit aan het begin van het jaar schriftelijk aan ons doorgeven. U ontvangt minimaal 2 weken van te voren een uitnodiging voor de leden vergadering.

Servicekosten

Elk lid van de VvE dient servicekosten te betalen aan de VvE. De hoogte van de servicekosten per appartement zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Elke VvE heeft een eigen rekening waarop de servicekosten dienen te worden overgemaakt. Automatische afschrijving door ons kantoor is niet mogelijk.

Onderhoudsmeldingen

U kunt uw onderhoudsmeldingen uitsluitend schriftelijk (Kloveniersburgwal 107, 1011 KB Amsterdam) of per e-mail (info@pronkbeheer.nl) doorgeven. Spoedeisende meldingen buiten kantooruren en in het weekend dient u te melden via telefoonnummer 020-6266490.


Verzekeringen

De vereniging heeft een opstal- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien er schade is ontstaan aan de opstal, kunt u dit ons melden aan de hand van het schadeformulier. Schade aan uw inboedel dient u te verhalen op uw eigen inboedelverzekering.

 

Eigenarenbelang

Bij het afsluiten van de opstalverzekering is men uitgegaan van een standaard afwerking van het appartementsrecht. Indien in uw appartementsrecht sprake is van een hoogwaardige afwerking dan kunt u dit bijverzekeren op uw inboedelverzekering als ‘eigenarenbelang’. Ook een gerealiseerde uitbouw dient u op deze manier te verzekeren. Wij adviseren wij u hiervoor dezelfde verzekeraar te gebruiken als waar de opstalverzekering is afgesloten.

Meerjaren-onderhoudsverplichting

Als gevolg van de wettelijke regelgeving zijn VvE’s verplicht om geld te reserveren voor uitvoer van onderhoud. Om goed inzicht te krijgen in de te verwachte kosten is het opstellen van een meerjaren-onderhoudsbegroting noodzakelijk. Wij stellen op verzoek een bouwtechnische rapportage op, voorzien van een kostenbegroting en een meerjaren onderhoudsprognose.