Covid-19

Als gevolg van het coronavirus en de door het kabinet getroffen maatregelen hebben wij onze werkwijze en dienstverlening hierop aangepast.

Pronk Beheer werkt op dit moment met een minimale bezetting op kantoor. De overige medewerkers werken vanuit huis.

 • Storing- en onderhoudswerkzaamheden binnenshuis worden voorlopig uitgesteld. Voor zeer spoedeisende zaken zal in overleg en onder bepaalde voorwaarden een uitzondering worden gemaakt.
 • Lopende en nieuw aan te vangen onderhoudswerken zullen zo goed mogelijk worden afgehandeld, mits tijdens de werkzaamheden de omstandigheden dit toelaten en de veiligheid van de onderhoudsmedewerkers gewaarborgd kan blijven. Note: de leveranciers en onderhoudsbedrijven kunnen naast onderstaande regels nog aanvullende maatregelen hebben.
 • Huisbezoeken door ons personeel en afspraken bij ons op kantoor kunnen slechts bij uitzondering plaatsvinden. Hierbij in acht nemend onderstaande regels.

Welke maatregelen neemt Pronk Beheer bij het uitvoeren van inspecties?
Pronk Beheer volgt de aanbevelingen en adviezen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zoveel mogelijk op. Dit betekent dat wij de volgende maatregelen zullen nemen bij het uitvoeren van de inspecties:

 • De inspecteur belt aan en gebruikt hiervoor steeds een nieuw paar handschoenen.
 • De inspecteur zal geen handen schudden.
 • De inspecteur houdt tenminste een afstand aan van 1,5 m.
 • De inspecteur raakt tijdens de inspectie niets in de woning aan.
 • Indien de inspecteur klaar is met de inspectie zal hij dit aangeven, de woning verlaten en de deur achter zich dicht doen.

Wat verwachten wij van u?
Waar wij ons best doen om eventueel besmettingsgevaar tot een minimum te beperken verwachten wij van u het volgende:

 • Houd tenminste 1,5 m afstand van de inspecteur. U kunt de deur opendoen en gewoon op de bank gaan zitten. De inspecteur zal vervolgens de woning betreden en voornoemde richtlijnen opvolgen.
 • Indien u last heeft van symptomen zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, koorts en/of eventuele andere klachten die kunnen duiden op een verkoudheid of griep dient u de afspraak te annuleren.
 • De inspecteur houdt tenminste een afstand aan van 1,5 m.
 • De inspecteur raakt tijdens de inspectie niets in de woning aan.
 • Wij zullen de communicatie tijdens de inspectie zoveel mogelijk beperken. Wij verwachten ook van u dat u niet onnodig gaat communiceren met de inspecteur.

Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en zullen daar waar mogelijk is, alles in het werk stellen om de dienstverlening te handhaven zoals u die van ons gewend bent.
Voorts gaan wij ervan uit dat wij op voornoemde wijze onze werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.
 

Mocht u nog vragen hebben over het Coronavirus dan raden wij u aan het nieuws nauwlettend in de gaten te houden. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het RIVM.